Dask

...
...
...

Dask

Konut için koruma sağlayan diğer sigorta türü devlet tarafından sunulan zorunlu deprem sigortasıdır. Zorunlu deprem sigortası, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Marmara depreminden sonra kanunlaşarak zorunlu hale gelmiştir. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve depremin neden olduğu yangın, yer kayması, infilak, tsunaminin konutunuza vereceği maddi zararlar için, poliçede tanımlı limitler dahilinde koruma sağlar. Bu kapsamda, uğranılan maddi zararlar nakit olarak karşılanır. Tamamen ya da kısmen hasar gören bina, DASK’la güvence altındadır. Deprem sigortası kapsamında, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, istinat duvarları, bahçe duvarları, tavanlar ve tabanlar, asansör, merdivenler, çatı, bacalar gibi bölümler yer alır.

Deprem sigortası ve konut sigortası birçok açıdan farklılık gösterir. Öncelikle, zorunlu deprem sigortası, devlet tarafından sağlanan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü iken, konut sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır. Deprem sigortasında sigortalı tapu sahibidir, ancak konut sigortası tapu sahibi veya kiracı tarafından yaptırılabilir. Kiracının yaptırdığı konut sigortası sadece eşyaları koruma altına alır. DASK, depreme ve depremin doğrudan sebep olduğu risklere karşı koruma sağlar ancak konut sigortasında konut, poliçe kapsamında bulunan risklere karşı sigortalanır. Yani, konut sigortasının kapsamı deprem sigortasından daha geniş olabilir. Ayrıca, konut sigortası yaptırırken deprem riskini de sigorta poliçesine dahil edebilirsiniz. Bu durum, deprem sonucu meydana gelen zararların DASK poliçesinin limitlerini aşması halinde ilave koruma sağlar. Çünkü, oluşan zararlar, DASK poliçesinde belirlenen limitlerden fazlaysa DASK tarafından fazla olan kısım karşılanmaz. Konut sigortası poliçesine deprem riskini ekleyerek, DASK poliçesini aşan zararları güvence altına alabilirsiniz.